Tous nos bijoux en opalite

Aventia

Aigue-marine/ Labradorite/ Opalite

Prix : 63,90 €

Giane

Tourmaline/ Opalite

Prix : 24,90 €

Koda

Angélite

Prix : 49,90 €

Kurdel

Opalite

Prix : 19,90 €

Paci

Onyx/ Opalite

Prix : 32,90 €

Salomé

Labradorite/ Onyx/ Opalite

Prix : 68,90 €

Ubao

Labradorite/ Opalite

Prix : 21,90 €